Budownictwo drogowe

Nasza oferta obejmuje kompleksowe usługi z zakresu wykonawstwa infrastruktury komunikacyjnej. Realizujemy projekty na terenie całego kraju.
Firma wykonuje kompleksową realizację robót drogowych w tym:

  • roboty ziemne, drogowe wraz z elementami odwodnienia,
  • budowa ścian oporowych, stabilizacja gruntu,
  • budowa ciągów komunikacyjnych: ulice, place, drogi i ciągi piesze
  • remonty cząstkowy nawierzchni,
  • układanie chodników we wszystkich obecnie stosowanych typach nawierzchni