Wykonanie fundamentów pod zbiornik

Wykonanie fundamentów pod zbiornik soku gęstego o poj 35 tyś m3