Adaptacja budynku Oława

Adaptacja budynku z przeznaczeniem na Bank Spółdzielczy
Oława 2004